Menu

 

Skoleværkstedet

 

På skoleværkstedet kan du få undervisning i fagene dansk og matematik.

 

Undervisningen tager udgangspunkt i den enkelte elevs behov og forudsætninger og foregår derfor på små hold. Det betyder at vi har tid til den enkelte, da vi vægter ro, tillid og tryghed til at få en god oplevelse med at lære.

 

Skoleværkstedet kan bruges på flere forskellige måder:

 

Skoleværkstedet for folkeskoleelever

 

Det ene tilbud er for folkeskolens 8. og 9. klasses elever, der kan visiteres hertil efter aftale med og godkendelse af elevens folkeskole samt Inklusionscenteret (tidligere PPR – Pædagogisk Psykologisk Rådgivning). Efter en samtale med eleven, folkeskolen, forældre og lærere på skoleværkstedet finder vi ud af, om dette skoletilbud er er relevant. Eleven bliver indskrevet på et af skolens værksteder og følger et aftalt skema for undervisningen i dansk og matematik.

 

Skoleværkstedet for produktionsskoleelever

 

Det andet tilbud er til alle produktionsskolens elever, der har mulighed for at komme til undervisning i dansk og matematik, mens de er indskrevet på deres værksted.

 

 

Fælles for både produktionsskole- og folkeskoleelever er, at undervisningen foregår i skoletiden mellem kl. 8 og 15 dog til kl. 13 om fredagen, mens man ca. hver 3. fredag har helt fri. Vi spiser morgenmad sammen kl. 8.00 og frokost kl. 12.30 som er lavet af skolens eget køkkenværksted.

 

Efter aftale med lærerne og ud fra elevens skema går eleven til undervisning og derefter tilbage og deltager i resten af dagens opgaver på værkstedet. Undervisningens omfang aftales individuelt.

 

Der er mulighed for at bruge skoleværkstedet, hvis man vil øve sig/vedligeholde eller man kan tage folkeskolens afgangsprøve på 9. klasses niveau i dansk og matematik. Undervisningens omfang aftales individuelt. Man kan starte til undervisning løbende.

 

Vi glæder os til at se dig!

 

Roar Prip  

 
4139 7218