Menu

Maritim Linje

Du mærker atmosfæren med det samme. Sejl og tov, høvlspåner og tjære, både og skibe, nærvær og deltagelse for fulde sejl.

 

Beliggenhed

Du befinder dig på Museumshavnen ved Vikingeskibsmuseet – med vikingeskibe, traditionelle nordiske træbåde og smakkejoller. Et sted præget af historie og aktiviteter, men som samtidig er en del af det nutidige Roskilde.

Her finder du den maritime linie: Vindeboder 12.
 

Arbejde

På linjen leves livet i overensstemmelse med en rytme, som defineres af noget større: kontrakt med museet om sejlads med skolebørn og turister i sommerperioden, nødvendigt kendskab og kundskab om praktisk sømandskab, maritime håndværk som sejlsyning og rebslagning, vedligehold og praktisk navigation. Og ikke mindst af vejr og vind.
 

Oplevelser

Du bliver hurtig en del af alt dette. Af naturen, fællesskabet og en defineret ydelse og produktion.
Du lærer at navigere i foranderlige omgivelser, at sætte en sikker kurs og at håndtere en smakkejolle eller råsejlbåd.

 

Søren L. Ole B.
4139 7213 4139 7203