Menu

Vejledning på BASE 4000

 

Formål

  • At give den enkelte bedst muligt overblik over sin egen situation
  • At give den enkelte forudsætninger for at træffe beslutninger og valg
  • At perspektivere evner, ønsker og muligheder i forhold til uddannelse eller job
  • At vejlede og støtte den enkelte i personlige og sociale spørgsmål
  • At informere og vejlede den enkelte elev om uddannelses- og beskæftigelsesmuligheder og de livsvilkår, der typisk er knyttet til bestemte uddannelses- og erhvervsvalg
  • At sikre, at den enkeltes mulighed for at opnå et liv med uddannelse og arbejde ikke begrænses af fx køn, alder, etnisk oprindelse, boglige færdigheder, livsform, social status og personlige problemer

 

Tilrettelæggelse

I det daglige modtager eleven vejledning af faglærerne.
Vejledningen en integreret del af forløbet, hvor den enkelte elev tilrettelægger sit eget uddannelsesforløb.
I vejledningen indgår desuden samtaler mellem den enkelte elev, faglærer og vejleder ca. hver 3. måned.

 

Metode

Hver elev udarbejder en individuel forløbsplan, der fastholder og synliggør den enkeltes forløb på produktionshøjskolen. Planen fungerer løbende som et redskab, der forener opholdet med retning og refleksion. Gennem samtaler mellem vejledere, lærere og elev, diskuteres den enkelte elevs forløb, og fremtidige uddannelses- og jobmuligheder perspektiveres.

 

Kombinationsforløb

Efter 3 måneder får hver enkelt elev et tilbud om et 2-5 ugers kombinationsforløb på en uddannelsesinstitution. Kombinationsforløb er et særlig tilrettelagt forløb, der er etableret i samarbejde mellem produktionsskolen og en anden uddannelsesinstitution f.eks. teknisk skole, handelsskolen, slagteriskolen eller Sosu-skolen.
Forløbet er en introduktion til uddannelse og er meritgivende.

 

Udslusning

Efter endt skoleforløb har den enkelte elev formuleret en skriftlig handlingsplan for sit videre karriereforløb i uddannelse eller arbejde. Se udslusningsstatestik her.

 

Ring til en af vores vejledere

 

Kirsten Sørensen

Forstander/vejleder

Kirsten@base4000.dk

4139 7201