Menu

BASE 4000 - Roskilde Produktionsskoles mission,
vision og værdigrundlag

 

Mission
 

Roskilde Produktionsskoles grundlæggende mission er at skabe de bedste udviklingsmuligheder for vores elever – først og fremmest uddannelse og derefter beskæftigelse.

Vision
 

Vi har en vision om at være det uddannelsestilbud, som elever og lærere vil være i og lære i. Vi opnår vores resultater gennem høj faglighed, kompetent vejledning og nærvær i forhold til den enkelte elev.

Værdigrundlag
 

Skolens værdigrundlag bygger på:

Troværdighed

 

 • Vi holder hvad vi lover og vi er troværdige overfor vores samarbejdspartnere.

 

Respekt
 

 • Vi søger efter enighed, men anerkender forskellighed

 • Vi overholder fælles beslutninger.

 • Vi taler pænt til hinanden og vi spørger af interesse.

Optimale udviklingsmuligheder

 

 • Vi inddrager både sociale og faglige elementer i undervisningen og i forholdet til eleverne.

 • Vores aktiviteter tilgodeser forskellige måder at lære på.

 • Alle elever får tilknyttet en faglærer og en vejleder.

 • Vejledning foregår i samspil med relevante samarbejdspartnere

Dialog

 

 • Dialog er for skolen et arbejdsredskab, som hjælper os til at blive klogere på hinandens handlinger og adfærd.

 • Vi spørger og lytter til hinanden.

 • Vi inddrager eleverne i valget og tilrettelæggelsen af aktiviteterne.

 • Vi inviterer til og forholder os åbent til spørgsmål.

Faglighed

 

 • Vi inspirerer gennem høj faglighed.

 • Vi går forrest med det gode eksempel.

 • Vi formidler respekt for arbejdsfællesskabet.

 • Vi tilstræber at tilbyde almen undervisning til elever, der har behov derfor.