Menu

Udslusningsstatistik

Hvor går eleverne hen, når de forlader BASE 4000 Roskilde Produktionsskole?

Udslusningsstatistik BASE 4000:
Kode     2009   2010   2011   2012 2013 2014
 0  Ikke udfyldt      0     0      0     0   0    0
 1  Grundskole (folke-, fri-, ungdoms- og efterskole, samt AVU)      5 %   11 %      6 %     5 %   3 %    5 %
 2  Gymnasial uddannelse (STX, HF, HTX, HHX)      3 %   10 %    13 %   12 %  10 %   13 %
 3  EUD Merkantil      2 %      1 %      1 %     3 %  11 %    5 %
 4  EUD Teknisk    15 %    19 %    24 %   24 %  19 %   19 %
 5  SOSU (herunder PGU)      1 %      3 %      4 %     3 %    2 %    5 %
 6  Landbrugsuddannelse på landbrugsskole      0      0      0     0    0 %    0 %
 7  AMU (herunder TAMU)      0      0      0     0    0 %    0 %
 8  Erhvervsgrunduddannelse (EGU)      6 %      3 %      3 %     3 %    3 %    4 %
 9  Videregående uddannelse (kort / mellemlang / lang)      2 %      0      0     0    0 %    1 %
 10  Folkeoplysning (folke-, ungdoms-, daghøjskole, m.m.)      1 %      0      3 %     1 %    1 %    0 %
 11  Anden uddannelse (fx privat-kursus, udenlandske uddannelser, produktionsskole m.m.)    10 %      4 %      1 %     2 %    8 %    2 %
 12  Beskæftigelse på ordinære vilkår      7 %      3 %      4 %     2 %    5 %    6 %
  13  Beskæftigelse med tilskud (aktivering, flex, m.m.)      0      0      1 %     0    1 %    0 %
 14  Ledighed    14 %      7 %    19 %   17 %    0 %    3 %
 15  Andet (barsel, behandling, militærtjeneste m.m.)    15 %    18 %    16 %   21 %   22 %   28 %
 16  Frafald / ved ikke    21 %    21 %      6 %     5 %   15 %    9 %
   -  Antal elever i alt pågældende år      188      273     242    216  213  204

 

Udslusningsstrategi

Metode

For at afklare den enkelte unges uddannelsesønske, skal alle elever så vidt muligt i praktik under deres forløb på skolen. De unges egne praktik-/værkstedserfaringer danner herefter grundlag for det videre arbejde hen imod et realistisk uddannelsesvalg. Samtidig skaber praktikken mulighed for evt. tilbud om læreplads.

For at kvalificere den unges uddannelsesvalg yderligere, tilbydes kombinationsforløb inden for den valgte uddannelsesretning. Dette gøres i tæt samarbejde med det etablerede institutionssamarbejde. Det tilstræbes, at forløbet ligger i forbindelse med opstart på uddannelse. Således sikres det, at eleven ikke bruger et at de 3 mulige grundforløbsklip, hvis den unge foretager et omvalg.

For de af vore elever, der ikke opfylder adgangskravet til erhvervsskoler, tilbydes almen-undervisning i fagene dansk og matematik med henblik på, at eleven gennemfører folkeskolens FP eller erhvervsskolernes optagelsesprøve.

Elever, der ikke ønsker eller har behov for ovenstående, tilbydes ligeledes undervisning, for dermed at holde deres færdigheder vedlige.

Udslusning/overgang

I forbindelse med elevens overgang til videre uddannelse sikres det, at eleven er optaget, og at andre aftaler er på plads.

For de af vore unge, der ikke skal videre i ordinær uddannelse, etableres der kontakt til relevante samarbejdspartnere, herunder den unges UU- vejleder. I et fælles samarbejde afklares og fastlægges et videre uddannelsesforløb for den unge, evt. EGU, KUU, STU eller andet.

Der udstedes et kompetencebevis til alle elever, der har gennemført et produktionsskoleophold på minimum en måned.

Efter udslusning står skolen fortsat til rådighed for den unge, hvis der brug for råd eller vejledning.