Menu

Personaleoversigt

 

Administration

Kirsten Sørensen
Forstander/vejleder
4139 7201
Sekretær
Betina Winther Jensen
4139 7207
Kontor
Liselotte Skovsager
7024 0770
Kontor
Majbritt E. Nielsen
7024 0770

 

Vejledere

 
Kirsten Sørensen
Forstander/vejleder
4139 7201
 

 

Servicepersonale

    
Tom Pörtner
Pedel

tom@base4000.dk

7024 0770

 
Birgitte Egholm Roed
Servicemedarbejder

br@base4000.dk

7024 0770

 

 

Faglærere

 

Køkken/Kantine:

Vibeke Andersen
4139 7209

Nils Madsen

nm@base4000.dk

4139 7210

Jeanette Hechmann
4089 7783

 

Byg & Service

         
Dan Pedersen
4139 7204
 

Erik Andersen

ea@base4000.dk

4139 7202

 

 'SceneSkræk' pædagogisk værksted

Karina Adel Jarlstrup
2680 8655

Lea Ambirk

la @base4000.dk

4139 7205

 

IT-Teknik

 
Torben Grell
4139 7206
Peter Veileborg
4139 7212
 

 

 

Medieværkstedet

      

Jon Borggaard
4139 7208
Claus Steensbech 
4139 7216

 

Maritim linje/Sejlads

 

Søren Lykkeager

sl@base4000.dk

4139 7213

Ole Bønding
4139 7203

 

Skoleværkstedet

 

 

 
Roar Prip
Matematik/ Dansk
rp@base4000.dk
4139 7218
 

 

KUU

Jesper Plambek

jp@base4000.dk

4139 7211

Vibeke Andersen
4139 7209