Menu

Om skoleformen

 

Undervisningsministeriet skriver om produktionsskolerne:

På produktionsskoler ligger vægten på praktisk arbejde kombineret med skolefag efter behov.

Tilbuddet gives til unge under 25 år, som ikke har gennemført en ungdomsuddannelse, og som ikke umiddelbart har forudsætninger for at påbegynde en sådan uddannelse, eller har afbrudt en ungdomsuddannelse.

Undervisningen er opdelt i praktisk arbejde på skolernes værksteder, undervisning i almene fag og praktik.

Et produktionsskoleophold har ikke en fast længde, men kan højest vare et år.

Produktionsskolerne er hjemmehørende under Undervisningsministeriet og er selvejende institutioner med egne bestyrelser mv. Skolerne er oprettet og drives efter bestemmelserne i Lov om produktionsskoler.

Hele regelgrundlaget med tilhørende bekendtgørelser kan findes på Undervisningsministeriets hjemmeside.
Klik her, hvis du vil læse mere.

Du kan også læse om skoleformen på Uddannelsesguiden ved at klikke her.