Menu

Kombineret Ungdomsuddannelse

 

Kombineret Ungdomsuddannelse, KUU, henvender sig til unge med meget forskellige forudsætninger, og er et alternativ til de traditionelle ungdomsuddannelser. KUU kan bruges afklarende, eller være forberedende, til en traditionel ungdomsuddannelse eller til beskæftigelse.

 

KUU består af op til 4 moduler på hvert et halvt år. KUU er langt hen ad vejen en individuel uddannelse, hvor eleven kan være med til at sammensætte indholdet, så uddannelsen kommer til at gå i den retning, eleven ønsker.

 

KUU på BASE 4000 tager udgangspunkt i fire temaer:

 

  • Handel, Iværksætteri og Turisme
  • Mad og Sundhed
  • Håndværk, Natur og Miljø
  • Lager og Logistik.

Som elev på KUU skal du vælge dig ind på et af disse temaer, som så bliver udgangspunktet for at sammensætte et relevant forløb. 

 

Som elev på KUU vil du blive tilknyttet et af BASE 4000’s værksteder, som du i videst mulige omfang selv er med til at vælge. Her skal du følge den undervisning og de aktiviteter, der foregår på værkstedet. Der vil dog også jævnligt være en række KUU-specifikke aktiviteter sammen med de øvrige KUU-elever.

 

Herudover er der en række specifikke KUU-emner og forløb, som er obligatorisk at deltage i:

  • Undervisningsforløb af ca. 4 og 6 ugers varighed på en erhvervsskole. Fx Handelsskole, Roskilde Tekniske Skole / Vilvorde, eller SOSU skolen i Køge. Det tilrettelægges naturligvis ud fra dit valgte tema.
  • Undervisning i Dansk, som retter frem imod en eksamen på Dniveau. Undervisningen varetages af VUC.
  • Undervisning i faget Afsætning, som retter frem imod en eksamen på Dniveau. Undervisningen foregår på Roskilde Handelsskole.
  • Undervisning i Arbejdsmarkeds, Samarbejds- og Erhvervslære. Undervisningen foregår i KUU-regi på skolen.
  • Praktik på op til 8 uger ad gangen, hvis muligt.

Undervisningsforløbene fordeles ud over de fire moduler.

 

Økonomi

Kombineret Ungdomsuddannelse er SU-berettiget, så du vil derfor kunne oppebære SU under hele uddannelsen, såfremt du er over 18 år.

 

Sådan begynder du på en KUU
Før du kan begynde på Kombineret Ungdomsuddannelse, skal du have talt med din UU-vejleder.

 

Når du begynder, holder vi en intro-uge for at lære hinanden at kende. Først herefter kan vi udarbejde en uddannelsesplan sammen. Vi hjælper dig med at udforme planen og er med til at lave de nødvendige aftaler. Vi vil også kunne stille kritiske spørgsmål til planen: Om den er bred nok? Svær nok? Og om du kan gennemføre den? Det er også skolens ansvar at vejlede dig hele vejen gennem uddannelsen.

 

Afslutning af KUU
Undervejs laver du en arbejdsportfolio, som løbende viser, hvad du har lært – f.eks. med film, foto, konkrete produkter eller tekst. Ved afslutning af KUU’en skal du til en prøve, der tager udgangspunkt i det, du har lært og lavet undervejs i uddannelsen.

 

 

BASE 4000 og KUU’en
Nærmere oplysninger om skolen og KUU’en kan fås hos:

 

 

Jesper Plambek

jp@base4000.dk

4139 7211

Vibeke Andersen

vibeke@base4000.dk

4139 7209