Menu

 

Skoleværkstedet

 

På skoleværkstedet kan du få undervisning i fagene dansk, matematik og engelsk. Undervisningen er differentieret og tager derfor udgangspunkt i den enkeltes behov. Vi tilbyder desuden folkeskolens 9. kl. afgangsprøve i de tre fag.

 

Skoleværkstedet er delt op i to.

 

 

Skoleværkstedet for folkeskoleelever:

 

Det ene tilbud er for folkeskolens 8. og 9. klasses elever, der kan visiteres hertil efter aftale med og godkendelse af folkeskolen og Inklusionscenteret (tidligere PPR - Pædagogisk Psykologisk Rådgivning). Efter en samtale med elev, folkeskole, forældre og lærere fra Skoleværkstedet finder vi ud af, om dette skoletilbud er relevant.

Skoledagen består af undervisning i de tre nævnte fag samt i muligheden for praktik internt på skolens værksteder. Undervisningen foregår i små hold og tager udgangspunkt i den enkelte elevs behov og niveau. Det betyder, at vi har meget tid til den enkelte og vi vægter ro, tillid og tryghed til at kunne lære.

Skoledagen

Dagen starter kl. 8 og undervisningen forløber frem til kl. 15 dog til kl. 13 om fredagen, mens man ved hver 3. fredag har helt fri. Vi spiser morgenmad sammen kl. 8 og frokost kl. 12.30, som er lavet af skolens eget køkkenværksted.

 

 

Skoleværkstedet for produktionsskoleelever:

 

Det andet tilbud er til produktionsskolens elever, der har mulighed for at komme til undervisning i de tre fag, mens de er indskrevet på deres værksted. Undervisningen foregår i skoletiden mellem kl. 8 og 15 og er differentieret, så den tager udgangspunkt i den enkeltes behov. Der er mulighed for at øve sig/vedligeholde eller man kan tage en afgangsprøve på 9. klasses niveau. Undervisningens omfang aftales individuelt.

Hver torsdag fra kl. 13.15 kan man komme til en snak med Skoleværkstedet sammen med sin værkstedslærer og skrive sig ind til undervisning. Man kan starte til undervisning løbende.

 

Vi glæder os til at se dig!

 

Roar Prip Charlotte D.

4139 7218 4139 7200