Menu

Hvad er Den Kombinerede Ungdomsuddannelse?


Den kombinerede ungdomsuddannelse – KUU - henvender sig til unge med meget forskellige forudsætninger og er et alternativ til de traditionelle ungdomsuddannelser, indgang til disse eller uddannelse direkte til beskæftigelse.

Sammensæt din egen uddannelse
KUU er en individuel uddannelse – dvs. du selv kan sammensætte indholdet, så uddannelsen får netop dét indhold, som du skal bruge videre i livet. I din KUU indgår både traditionel undervisning, helt nye uddannelser, projektarbejde, foreningsarbejde og andre udviklende aktiviteter.

Bredde og kvalitet
Der skal både være bredde og kvalitet i din uddannelse – derfor er der ikke frit valg på alle hylder i KUU’en.  Alle elementerne skal være væsentlige for og i sammenhæng med dit
uddannelsesmål. Med andre ord: Den skal
bruges til noget af dig selv og af andre.

 

Sådan kan et uddannelsesforløb se ud:


Oliver ønsker af afklare, om han skal være musiker eller pædagog. Samtidig vil han
erhverve sig de nødvendige faglige, personlige og sociale kompetencer til at kunne søge
optagelse på de respektive uddannelses-
institutioner. Oliver har valgt, at hans KUU består af følgende uddannelsesdele:

 

Modul 1:
2 ugers dansk
6 ugers erhvervstræning på spillestedet Gimle,
    deltagelse i Lysfest i Roskilde by og koncerter
6 uger på Pædagogværkstedet
5 uger på Teater/Musikværkstedet
Førstehjælpskursus.

 

Modul 2:
2 ugers dansk
2 ugers matematik
6 ugers erhvervstræning i ungdomsklub
4 uger på Social- og Sundhedsskole
5 uger på Teater/Musikværkstedet

 

Modul 3:
2 ugers dansk, der afsluttes med prøve
2 ugers matematik
6 ugers erhvervstræning på
    Danmarks Rockmuseum
4 uger på Handelsskole
10 uger på Medieværkstedet

 

Modul 4:
2 ugers matematik, der afsluttes med prøve
8 ugers erhvervstræning i ungdomsklub
4 uger på Social- og Sundhedsskole,
    psykologikursus
6 uger på Teater/Musikværkstedet

 

Peter ønsker at afklare, om han skal arbejde inden for håndværk eller butik. Samtidig vil han erhverve sig de nødvendige faglige, personlige og sociale kompetencer til at kunne søge optagelse på de respektive uddannelsesinstitutioner.
Peter har valgt, at hans KUU består af
følgende uddannelsesdele:

Modul 1:
2 ugers dansk
4 ugers erhvervstræning, tømrervirksomhed
13 uger på Byg & Anlægsværkstedet
Førstehjælpskursus.

Modul 2:
2 ugers dansk
2 ugers matematik
4 ugers erhvervstræning, gartnervirksomhed
4 uger på Roskilde Tekniske Skole,
    truckcertifikat
11 uger på Byg & Anlægsværkstedet

Modul 3:
2 ugers dansk
2 ugers matematik
6 ugers erhvervstræning i streetwear-butik
4 uger på Handelsskolen, Salg og Service
6 uger på Medieværkstedet

Modul 4:
2 ugers matematik
6 ugers erhvervstræning i herretøjsbutik
6 uger på Handelsskolen, Salg & Service
6 uger på Medieværkstedet

Afslutning af KUU
Undervejs laver du en arbejdsportfolio, som løbende viser, hvad du har lært – f.eks. med film, foto, konkrete produkter eller tekst. Ved afslutning af KUU’en skal du til en
eksamen, der tager udgangspunkt i det du har lært og lavet undervejs i uddannelsen.

Økonomi og varighed
Du får statens uddannelsesstøtte – SU under din uddannelse og du i øvrigt
opfylder betingelserne. Uddannelsen er bygget op over 4 moduler af hvert et halvt års varighed – i alt 2 år.

Sådan starter du på en KUU
Før du kan begynde på Kombineret Ungdomsuddannelse, skal du have talt med din
UU-vejleder. Kombineret Ungdomsuddannelse starter altid på en såkaldt hjemstedsskole.
Du og skolens kontaktpersoner skal lære
hinanden at kende, før I kan lave en
uddannelsesplan sammen. De kan hjælpe dig med at udforme planen og er med til at lave de nødvendige aftaler. De vil også kunne stille kritiske spørgsmål til planen: Om den er bred nok? Svær nok? Og om du kan gennemføre den? Det er også skolens ansvar, at vejlede dig hele vejen gennem uddannelsen.

BASE 4000 og KUU’en
BASE 4000 er uddannelsesansvarlig for din KUU. Nærmere oplysninger om skolen og KUU’en kan fås hos:

Jesper Plambek tlf. 4139 7211 

BASE 4000 Roskilde Produktionsskole 
Københavnsvej 133, 4000 Roskilde.

www.base4000.dk